Cijene goriva u Hrvatskoj

Provjerite kretanje cijena dizela, benzina, autoplina i lož ulja na jednom mjestu!

06.10.2020.

benzin jeftiniji 2lp. Dizela skuplji 4lp. LPG isti! Prijavite se u donjem djelu web stranice ako želite prvi saznati promjenu cijena.

DISCLAIMER: internetska stranica cijenegoriva.com.hr nije odgovorna za eventualne drugačije cijene goriva na benzinskim pumpama. Cijene i izračuni koji su istaknuti na cijenegoriva.com.hr su preuzete s cijenegoriva.info i kao takve su informativnog karaktera te ne moraju odgovarati stvarnom stanju s obzirom na to da naftne kompanije i benzinske pumpe javno ne objavljuju cijene svojih proizvoda.

*Cijene goriva na autocestama nisu iste kao u gradovima.

Dobrodošli na cijenegoriva.com.hr internet stranicu (dalje u tekstu: Web stranica) koju uređuje te koja je vlasništvoTeuz, obrt za programiranje, sa sjedištem u Donjim Sređanima, Donji Sređani 48, OIB: 83356838470(u daljnjem tekstu: Obrt).

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uvjete korištenja Web stranice (u daljnjem tekstu: Uvjeti) prije korištenja Web stranice. Nastavkom korištenja Web stranice i njenih sadržaja prihvaćate ove Uvjete.

Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete, trebali biste napustiti Web stranicu te odustati od davanja bilo kakvih podataka putem Web stranice.

Sadržaj Web stranice

Web stranica sadrži isključivo sadržaj koji se odnosi na informacije vezane uz cijene goriva.

Obrt pridržava pravo, u bilo kojem trenutku, izmijeniti i/ili ukinuti Web stranicu, uključujući sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu za pristup i korištenje Web stranice. Obrt je ovlašteno u bilo koje vrijeme prestati objavljivati bilo koju vrstu informacija ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka ili promijeniti brzine prijenosa podataka kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Način korištenja Web stranice

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja se obvezujete da ćete Web stranicu koristiti isključivo i jedino u skladu s ovim Uvjetima.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezujete se da ćete Web stranicu koristiti samo u osobne svrhe.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta se obvezujete da nećete ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu):

(i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Web stranicu ili bilo koji njen dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
(ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Web stranicu ili njen dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne);
(iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Web stranice drugim Korisnicima;
(iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Web stranicu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili drugi, strukturalni ili ne) za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili kakvo drugo pravno raspolaganje.

Pravo intelektualnog vlasništva

Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste upoznati da su ustroj, izgled, slike i sadržaj Web stranice zaštićeni autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva.

Sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranicama, uključujući, ali bez ograničenja na, medijske sadržaje i priložene slike, druge slike, fotografije, znakove, imena, grafike, logotipove, ilustracije, kao i programske proizvode, su intelektualno vlasništvo Obrta, ili s Obrtm povezanih pravnih subjekata, ili treće strane ovlaštene od Obrta ili koja je Obrt ovlastila za korištenje istog. Sukladno navedenom, sve usluge, sadržaji, informacije i software koji se primjenjuju, a koji se nalaze na Web stranici, zaštićeni su autorskim ili drugim pravom. Izričito je zabranjeno umnožavanje, kopiranje, distribuiranje (uključujući putem e-maila, faxa ili drugog uređaja), objavljivanje, mijenjanje, prenošenje ili korištenje na drugim web stranicama ili drugim kompjuterskim mrežama ikakvih usluga, sadržaja, informacija ili softwarea dostupnih na Web stranici.

Poveznice drugih web stranica

Niste ovlašteni koristiti logotip, žig ili bilo koji drugi predmet intelektualnog vlasništva zaštićen autorskim pravom koji se nalazi na Web stranici bez izričitog pisanog pristanka nositelja odnosno vlasnika predmetnog žiga ili prava. Niste ovlašteni koristiti bilo koji dio sadržaja ili kakav drugi predmet intelektualnog vlasništva koja se nalazi na Web stranici niti ih uključiti u drugu web stranicu bez prethodnog pisanog pristanka Obrta.

Ništetne odredbe

U slučaju ništetnosti pojedine odredbe ovih Uvjeta, takva ništetnost neće utjecati na pravovaljanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta te će preostali dijelovi ovih uvjeta ostati na snazi.

Rješavanje sporova

Za sva pitanja vezana za korištenje Web stranice, a koja nisu regulirana odredbama ovih Uvjeta primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima. Sve eventualne sporove, strane će najprije pokušati riješiti sporazumno. Svi eventualni sporovi ili zahtjevi koji mogu proizaći kao posljedica korištenja Web stranice, a u vezi s ovim Uvjetima, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Bjelovaru uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

Primjena i naknadne izmjene ovih Uvjeta

Ovi uvjeti primjenjuju se od 25.10.2019. godine. Obrt je ovlašteno u bilo koje doba samostalno izmijeniti ove Uvjete, u kom slučaju će izmijenjene uvjete objaviti na Web stranici. Za sve informacije vezane za važeću verziju ovih Uvjeta kontaktirajte nas putem e-mail adrese stjepan@cijenegoriva.com.hr.

Prvi saznajte nove cijene!
Ponedjeljkom u predvečernjim satima šaljemo email s predviđanjima o kretanju cijena za sljedeći tjedan.
Ukoliko želite znati da li cijena goriva raste ili pada, unesite svoje ime i email u donja polja, prihvatite uvjete korištenja i kliknite na gumb.
Koristimo kolačiće za bolje korisničko iskustvo i analitiku.
Prihvaćam